Individens fyra utvecklingsfaser

Blanchards utbildningsprogram utgår från forskning som visar att alla, både ledare och medarbetare, går igenom fyra olika faser i arbetslivet, beroende på situation och kompetens. I de olika faserna behöver vi olika typer av stöd.

Faserna går att applicera på alla typer av situationer och uppgifter, men blir särskilt tydliga vid nyanställningar. De förklaras förenklat här:

U1 – den entusiastiska men okunniga
Personen har låg kompetens, högt engagemang.

U2 – den besvikna och passiva 
Låg till viss kompetens, lågt engagemang.

U3 – den skickliga men försiktiga
Måttlig till hög kompetens, varierande engagemang. 

U4 – den självständiga och resultatinriktade
Personen har både hög kompetens och ett högt engagemang.

Som en följd av de olika nivåerna måste ledaren variera och matcha ledarskapet beroende på uppgift och person.