Metoder och Forskning

Metoden i Blanchard Internationals ledarskapsutbildningar utgår från forskning som har identifierat hjärnans 14 mikrobeteenden för inlärning och förståelse. Det är ett praktiskt upplägg som innefattar alla våra sinnen. Korta teoripass kombineras med praktiska övningar så som workshops där deltagarna får uppleva hur olika typer av agerande i en situation ger olika gensvar.

Blanchards utbildningar är baserade på den senaste forskningen inom Beteendevetenskap genom Blanchards egen forskningsavdelning, Office of the Future, i San Diego. Redan 1966 utvecklades Situationsanpassat ledarskap (SL) av forskarna Ken Blanchard och Paul Hersey på Cornell University i USA. Ken Blanchard vidareutvecklade sedan metoden på egen hand, vilket blev Situationsanpassat Ledarskap® II (SLII®).

Blanchard Sverige AB är det enda företaget som har rätt att licensiera tränare i Situationsanpassat Ledarskap® II (SLII®). Om du är osäker kontakta oss för att kontrollera om din leverantör är certifierad.