Skillnader mellan ledarskapsutbildningar

I ett utbud av ledarskapsutbildningar är Situationsanpassat Ledarskap® II (SLII®) en av få ledarskapsutbildningar som är baserad på beprövad vetenskap och forskning. 

Ledarskapet fokuseras på medbestämmande, förtroende och rätt typ av stöttning istället för pekpinnar. Blanchards Ledarskapsprogram utgår från individens kompetens och engagemang i olika arbetsuppgifter, att möta medarbetaren med rätt ledarbeteende beroende på vilken utvecklingsnivå medarbetaren befinner sig på. 

Ledarskapet utgår från att människor vill göra ett bra arbete och att organisationen uppnår ett bättre resultat genom samarbete.