Vinsterna med SLII®

Utbildningsprogrammen inom Blanchards Situationsanpassat Ledarskap vänder sig i första hand till ledare, men även till medarbetare. Det är bra att börja i toppen av organisationen för att skapa en förståelse för vikten av ett effektivt ledarskap.

Resultat för ledare

Kunskap om vad du ska fråga och vad du ska svara
Genom utbildningen blir du som ledare medveten om hur människor agerar och varför. Du får ökad förståelse för de olika utvecklingsnivåer och situationer som dina medarbetare befinner sig i och verktyg att hantera situationen på bästa möjliga sätt.

Identifiering av medarbetarnas viktigaste arbetsuppgifter
Av femtio arbetsuppgifter som en medarbetare har är kanske sju av dem nyckeluppgifter. Du lär dig att identifiera dessa nyckelarbetsuppgifter. Genom att du tydligt kan kommunicera dessa till respektive medarbetare blir medarbetarna tryggare i att de gör ett bra jobb och därmed också effektivare.

Verktyg för att stötta medarbetare i att bli effektiva och nöjda
Ledaren lär sig att känna igen vilken av de fyra utvecklingsnivåer som medarbetare befinner sig i och hur ledarskapet kan matchas till situationen. Det ger förutsättningar att stötta medarbetare tills han eller hon är självgående i sina arbetsuppgifter och gör ett effektivt arbete.

Resultat för medarbetare

Medarbetaren som går igenom utbildningen, eller får god vägledning av sina ledare, får ökad förståelse för vad de behöver för typ av ledarskap. Det är ett gemensamt ansvar att skapa en bra arbetsmiljö och åstadkomma ett bra resultat. Genom att vara tryggare i sina roller kan de lättare kräva bra ledarskap och skapa ett gemensamt språkbruk i gruppen.

Resultat för organisationen

I en trygg och uppmuntrande arbetsmiljö gör de flesta medarbetare ett bra jobb. Trygghet är också ett kriterium för kreativitet och leder i förlängningen till bättre lönsamhet. Eftersom ledaren har stort inflytande på arbetsmiljön i en organisation är det viktigt vilken typ av ledarskap som utövas.

Resultatet av väl utövat situationsanpassat ledarskap är en tydligare dialog, en bättre arbetsmiljö samt effektivare arbete. I förlängningen innebär det bättre förutsättningar för att utveckla människor, minska personalomsättningen och öka arbetsgivarens attraktion. Samt öka företagets lönsamhet.

Personer som befinner sig på nivå U1 eller U2 i många arbetsuppgifter innebär en kostnad för företaget. Genom situationsanpassat ledarskap kan medarbetaren snabbare förflyttas till nivå U3 eller U4, vilket innebär vinst både för medarbetaren och företaget.