Blanchards ledarskapsutbildning SLII®

Välkommen till Blanchards utbildningar

Våra utbildningsprogram bygger på beprövad vetenskap och forskning. Kunskapen förmedlas pedagogiskt och ger förutsättningar för att ändra vanor och beteenden. Utbildningarna fokuserar på förtroende och rätt typ av stöttning istället för pekpinnar.

Genom våra utbildningar lär du dig både hur du kan utveckla dig själv och hur du som ledare kan utveckla dina medarbetare. Med dina nya kunskaper kan du öka den positiva utvecklingen hos dig själv och din grupp. Tillsammans når ledare och medarbetare uppsatta mål och blir effektivare.

På våra utbildningar ger vi dig som deltagare stöd och råd till lösningar på faktiska problem som du upplever i din vardag.

Blanchard erbjuder starka utbildningskoncept - låt oss tillsammans med dig definiera dina behov och hitta rätt utbilningsprogram för ditt företag.