Blanchards ledarskapsutbildning SLII®

Kommande utbildningar
Situationsanpassat Ledarskap II, SLII ®

Blanchards Situationsanpassat Ledarskap® II

- i kombination med personlighetsanalysen DiSC®


En grundutbildning i ledarskap som lämpar sig för både nya och erfarna chefer.
Utbildningen ger ledaren ett kraftfullt verktyg och kunskap att leda andra människor. Genom Situationsanpassat Ledarskap ® II (SLII) och DiSC® lär sig deltagarna att instruera, coacha, stödja och delegera sina medarbetare på ett sätt som skapar kompetens och engagemang. Utbildningen skapar förutsättningar för ökat förtroende och hjälper organisationer att bli mer flexibla och effektiva.

DiSC® är ett av världens mest använda analysverktyg som beskriver och förklarar varför vi handlar som vi gör i olika situationer. Analysen hjälper dig att förstå dig själv, dina medarbetare och kunder. Det används i situationer där människors olikheter har betydelse. 

DiSC® personlighetsanalys beskriver utifrån fyra beteendemönster starka och svaga sidor i mötet och kommunikationen människor emellan.

Under utbildningen blandas teorier med praktiska övningar baserade på deltagarens verklighet och specifika behov.

Målet med utbildningen är att öka företagets förmåga att nå sina mål genom effektivt ledarskap och att du ska kunna anpassa ditt ledarskap efter dina medarbetares behov och praktiskt kunna tillämpa Situationsanpassat Ledarskap.

För vem: För dig som leder andra.

Kurslängd och innehåll:


Dag 1 och 2

SLII® antaganden och grundstenar, diagnostik, att bestämma utvecklingsnivå. Flexibilitet, att variera sitt ledarledarskap. Matchning, att använda rätt ledarskap utifrån medarbetarens utvecklingsnivåer och behov. Partnerskap för prestation, komma överens med medarbetaren om ledarskapet, uppgiften och målet.

Dag 3 och 4: 

DiSC®-analysen och användandet av modellen utifrån din personlighet. Fördjupning och praktiska övningar kring fallstudier.


Pris per person
: 21 900 SEK inkl. komplett deltagarmaterial, för och eftermidagsfika samt lunch exkl. moms

Hotellpaket: Vi hjälper dig gärna att boka logi och middag.

Rekommenderat antal deltagare: max 12.

Kalender och anmälan till öppna utbildningar och seminarium

Klicka här!

Företagsanpassad utbildning

Tillsammans med dig planerar vi er utbildning. Välkommen att ringa tel. 010-456 78 00 eller skicka ett mejl på info@blanchard.se för mer information och offert.