Aktiviteter & Workshops

SLII®

SLII® är den mest undervisade ledarskapsmodellen i världen. Med hjälp av vår nya inlärningsdesign, The SLII® Experience lär deltagarna hur man använder lämplig ledarstil som svar på personen och situationen.

Coaching Essentials

Många chefer missar att förstå hur viktigt coaching är för att nå tillväxt och prestation hos sina medarbetare. Vårt coachingprogram för ledare, Coaching Essentials®, lär era chefer hur man coachar effektivt – inte bara bestämmer över – sina medarbetare för att skapa en arbetsmiljö med tillit, ökad produktivitet, och för att leverera förbättrade resultat på sista raden.

SLII®

SLII® är den mest undervisade ledarskapsmodellen i världen. Med hjälp av vår nya inlärningsdesign, The SLII® Experience lär deltagarna hur man använder lämplig ledarstil anpassat efter person och situation.

Training for Trainers

Träning för tränare (T4T) utbildningen förbereder företagsinterna utbildare att rulla ut SLII® utbildningen i sina egna organisationer.