Aktiviteter & Workshops

SITUATIONAL LEADERSHIP® II

Situational Leadership® II (SLII) är den mest undervisade ledarskapsmodellen i världen. Med hjälp av vår nya inlärningsdesign, The SLII Experience lär ledarna hur man använder lämplig ledarstil som svar på personens och situationen.

Training For Trainers

Träning för tränare (T4T) sessioner förbereder tränare att rulla ut Situational Leadership® II i sina organisationer.