Aktiviteter & Workshops

SITUATIONAL LEADERSHIP® II

Situational Leadership® II (SLII) är den mest undervisade ledarskapsmodellen i världen. Med hjälp av vår nya inlärningsdesign, The SLII Experience lär ledarna hur man använder lämplig ledarstil som svar på personens och situationen.

SITUATIONAL LEADERSHIP® II

Situational Leadership® II (SLII) är den mest undervisade ledarskapsmodellen i världen. Med hjälp av vår nya inlärningsdesign, The SLII Experience lär ledarna hur man använder lämplig ledarstil som svar på personens och situationen.

SITUATIONAL LEADERSHIP® II

Situational Leadership® II (SLII) är den mest undervisade ledarskapsmodellen i världen. Med hjälp av vår nya inlärningsdesign, The SLII Experience lär ledarna hur man använder lämplig ledarstil som svar på personens och situationen.

Coaching Essentials

Många chefer missar att förstå hur viktigt coaching är för nå tillväxt och prestation hos sina medarbetare. Vårt coachingprogram för ledare, Coaching Essentials®, lär era chefer hur man effektivt coachar – inte bara bestämmer över – sina medarbetare att skapa en arbetsmiljö med tillit, öka sin produktivitet, och att leverera förbättrade resultat på sista raden.

Coaching Essentials

Många chefer missar att förstå hur viktigt coaching är för nå tillväxt och prestation hos sina medarbetare. Vårt coachingprogram för ledare, Coaching Essentials®, lär era chefer hur man effektivt coachar – inte bara bestämmer över – sina medarbetare att skapa en arbetsmiljö med tillit, öka sin produktivitet, och att leverera förbättrade resultat på sista raden.

Coaching Essentials

Många chefer missar att förstå hur viktigt coaching är för nå tillväxt och prestation hos sina medarbetare. Vårt coachingprogram för ledare, Coaching Essentials®, lär era chefer hur man effektivt coachar – inte bara bestämmer över – sina medarbetare att skapa en arbetsmiljö med tillit, öka sin produktivitet, och att leverera förbättrade resultat på sista raden.

TRAINING FOR TRAINERS

Träning för tränare (T4T) sessioner förbereder tränare att rulla ut Situational Leadership® i sina egna organisationer.

TRAINING FOR TRAINERS

Träning för tränare (T4T) sessioner förbereder tränare att rulla ut Situational Leadership® i sina egna organisationer.