Aktiviteter & Workshops

TRAINING FOR TRAINERS

Träning för tränare (T4T) sessioner förbereder tränare att rulla ut Situational Leadership® i sina egna organisationer.

Coaching Essentials

Många chefer missar att förstå hur viktigt coaching är för att nå tillväxt och prestation hos sina medarbetare. Vårt coachingprogram för ledare, Coaching Essentials®, lär era chefer hur man coachar effektivt – inte bara bestämmer över – sina medarbetare för att skapa en arbetsmiljö med tillit, ökad produktivitet, och för att leverera förbättrade resultat på…

SITUATIONAL LEADERSHIP® II

Situational Leadership® II (SLII) är den mest undervisade ledarskapsmodellen i världen. Med hjälp av vår nya inlärningsdesign, The SLII Experience lär deltagarna hur man använder lämplig ledarstil som svar på personen och situationen.