SITUATIONAL LEADERSHIP® II

Situational Leadership® II (SLII) är den mest undervisade ledarskapsmodellen i världen. Med hjälp av vår nya inlärningsdesign, The SLII Experience lär deltagarna hur man använder lämplig ledarstil som svar på personen och situationen.