TRAINING FOR TRAINERS

Träning för tränare (T4T) sessioner förbereder tränare att rulla ut Situational Leadership® i sina egna organisationer.