Training for Trainers

Träning för tränare (T4T) utbildningen förbereder företagsinterna utbildare att rulla ut SLII® utbildningen i sina egna organisationer.