Training For Trainers

Träning för tränare (T4T) sessioner förbereder tränare att rulla ut Situational Leadership® II i sina organisationer.