Forskning & Artiklar

BRA LEDARE SLUTAR ALDRIG ATT LÄRA

INSIKTSGIVANDE FORSKNING

Se forskningen och data som ligger bakom Blanchards program.

resources-insights1

COACHING SKILLS: THE MISSING LINK FOR LEADERS

En forskningsartikel som visar på att coaching är ett kraftfullt verktyg för chefer. Organisationer kan utveckla och fostra rätt typ av kultur, träning och stöd som chefer behöver för att kunna anta ett coachande beteende, vilket leder till bättre effektivitet.

LADDA NER NU
resources-insights2

TRUST: AN ESSENTIAL INGREDIENT FOR LEADERSHIP SUCCESS

Tillit är en avgörande komponent för att skapa lyckade relationer mellan ledare och följare. Tillit möjliggör samarbete, uppmuntrar informationsspridning och bidrar till ökad öppenhet och ömsesidig acceptans.

LADDA NER NU
resources-insights3

MILLENNIALS IN THE WORKPLACE

Millenniegenerationen, även kallad generation Y, (födda 1981-1995) består av 76 miljoner individer och utgör 36% av dagens arbetskraft, och ökar till 46% till 2020. Chefer som lär sig hur de ska inspirera Millenniegenerationen att bidra med sina färdigheter, kan överlägset överträffa sina konkurrenter.

LADDA NER NU

HJÄLPMEDEL FÖR LEDARSKAP

Utforska mer värdefulla artiklar, videos och verktyg för att få hjälp med dina utmaningar inom chefs- och ledarskap.


BESÖK BLANCHARDS ’GLOBAL RESOURCE CENTER’