CHEFEN VS. COACHEN

Många chefer missar att förstå hur vital coaching är för nå tillväxt och prestation hos sina medarbetare. Vårt coachingprogram för ledare, Coaching Essentials®, lär era chefer hur man effektivt coachar – inte bara bestämmer över – sina medarbetare att skapa en arbetsmiljö med tillit, öka sin produktivitet, och att leverera förbättrade resultat på sista raden.

Organisationer som tränar sina chefer hur man effektivt coachar är 130% MER SANNOLIKA ATT UPPNÅ BÄTTRE RESULTAT I SINA AFFÄRER och ser 39% HÖGRE RESULTAT FRÅN SINA MEDARBETARE genom engagemang, produktivitet och kundservice.

icon-products-step

SÅ HUR KOMMER DET SIG ATT BARA 5% AV ALLA ORGANISATIONER HAR CHEFER SOM HAR BLIVIT TRÄNADE I HUR DE SKA COACHA SINA MEDARBETARE?

HUR NI FÅR UT DET BÄSTA AV ERA MEDARBETARE

När ni implementerar färdigheter inom coaching i er chefers träning, blir slutresultatet högeffektiva chefer som vet hur de ska coacha sina team att skapa kontakt inom gruppen, öka tillit, och hjälpa varandra att prestera till sin bästa förmåga.

icon-products-speed

ACCELERERA INLÄRNING OCH UTVECKLING

Chefer som coachar tillgodoser sina medarbetare med rätt mängd vägledning och stöd, hjälper dem att lära sig och att växa snabbare.

icon-products-gear

SKAPA SJÄLVGÅENDE PROBLEMLÖSARE

Team-medlemmar får ökat självförtroende genom att få coaching, och blir mer självständiga problemlösare, vilket är hörnstenarna av dagens ’agila’ organisationer.

icon-products-group

BIBEHÅLL ERA TALANGER

Medarbetare som får motta coaching är mer engagerade, mer investerade och mer troliga att rekommendera och förbli i ert företag.

icon-products-3-people

SKAPA EN STARK HÄVSTÅNG FÖR STYRKAN I ERAT LEDARSKAP

Chefer som får lära sig att coacha, utvecklar kompetenta och kapabla team-medlemmar som i sin tur en dag kommer bli era framtida ledare.

SKAPA EN HÅLLBAR

COACHING KULTUR

Vi vet att ni vill att era chefer ska vara så effektiva som möjligt när de utvecklar sina team-medlemmar, och vårt program Coaching Essentials kan hjälpa er med detta.

 

Coaching Essentials är ett program som bygger på att ge era chefer specifika färdigheter. Därför är det designat som ett praktiskt träningsprogram för att lära ut rätt ’mindset’, färdigheter och en strukturerad process som era chefer behöver för att föra fram det bästa hos sina medarbetare.

 

Själva programmet är i linje med de nyckelkompetenser inom coaching som definieras av ’International Coaching Federation’. Utvecklingen av programmet vägleddes av Blanchards Master Certifierade coacher, som har utbildat chefer i coaching i mer än två decennier.

 

Med en coachande ledarskapsstil så kommer era chefer ha fulla färdigheter i hur de ska utveckla sina medarbetare, och ni kommer att se bättre resultat i era affärer.

products-coaching-process

SKA VI BÖRJA?

Coaching Essentials kommer hjälpa dina chefer att lära sig och att använda rätt färdigheter inom coaching, som de behöver för att utveckla sina medarbetare på ett effektivt sätt.

* High-Impact Performance Management: Maximizing Performance Coaching, 2011, Bersin & Associates