VÄRLDENS MEST ANVÄNDA LEDARSKAPSMODELL

De flesta organisationer har svårt att hitta utbildning och träning som faktiskt ökar produktiviteten och resultaten.

SLII® är en beprövad, över tid utvecklad ledarskapsmodell som har använts för att utbilda över 5 miljoner ledare i några av världens mest respekterade organisationer. Att ge dina medarbetare vägledning och stöd vid rätt tillfälle accelererar deras utveckling och leder till en mer produktiv och engagerad arbetsplats.

FORSKNINGSBASERAT

SLII® är baserat på fyra decennier av forskning, miljontals timmar av klassrumsledd utbildning, och utvecklat tillsammans med de skarpaste hjärnorna inom inlärning och pedagogik.

DOKUMENTERAT RESULTAT

SLII® ger avkastning upp till 10 gånger av din investering (ROI), genom ökad produktivitet, lägre personalomsättning och ökningar inom både försäljning och resultat.

UNIVERSELLT EFFEKTIVT

SLII® är effektivt i alla delar av världen, och har implementerats i över 35 länder och översatts till 15 olika språk – det fungerar inom alla branscher och på varje nivå inom en organisation.

STÖDS AV HJÄRNFORSKNING

SLII® ger det varje hjärna söker: visshet, självständighet och tillhörighet, vilket fostrar en arbetsplats där medarbetarna känner sig trygga och fria att skapa nytt, lösa problem och samarbeta.

LÅT OSS UTVECKLA LEDARE SOM ANVÄNDER SLII®.

LEDARSKAP ÄR ALDRIG "one-size-fits-all"

Alla individer har olika förutsättningar. Något som innebär att två individer aldrig har samma nivå av självförtroende och kompetens i sitt arbete, så det kan tyckas självklart att de behöver olika mängd av instruktioner och stöd. Olyckligtvis så har de flesta chefer en typ av ledarskapsstil som de använder för alla, i alla situationer.

54%

 av ledare använder endast en typ av ledarskap, oavsett situation.

vilket

50%

av tiden, så använder ledare fel ledarskapsstil mot sina medarbetare och möter på så sätt inte deras behov.

DE BÄSTA LEDARNA ÄR SITUATIONSANPASSADE

Situationsanpassade ledare ger sina medarbetare rätt mängd av instruktioner och stöd, vid rätt tid. De ger precis rätt mängd av vägledning och frihet för att hjälpa sina medarbetare att lyckas. De vet hur man utvecklar både kompetens och självständighet, så att deras medarbetare snabbare kan leverera resultat för sin organisation.

sl2-situational-leadership-style-accelerates-development

ACCELERERA UTVECKLING

När medarbetare får rätt instruktioner och stöd, så accelereras deras utveckling och tillväxt, vilket i sin tur möjliggör att de kan leverera ett högre värde till sitt företag, snabbare.

sl2-situational-leadership-model-common-language

SKAPAR ETT GEMENSAMT SPRÅK

När alla inom en organisation pratar samma språk, kan ni undvika timmar av frustrerande diskussion och missförstånd. Ett gemensamt språk bidrar till ökad effektivitet, minimerar missförstånd och fostrar en kultur för högpresterande medarbetare.

sl2-situational-leadership-style-raises-morale

BIBEHÅLLA TALANGER

Ledare som matchar sin ledarskapsstil med behovet hos sina medarbetare, får andra att känna sig värdefulla vilket innebär ökad arbetsmoral, engagemang och bibehållande av duktiga medarbetare.

sl2-situational-leadership-theory-problem-solving

SKAPA PROAKTIVA PROBLEMLÖSARE

När medarbetare känner att deras chefer verkligen bryr sig om sina anställda, så levererar de bättre, är mer villiga att ta risker och att söka lösningar på eventuella problem.

BEPRÖVAD, ÖVER TID UTVECKLAD

LEDARSKAPSMODELL

SLII® modellen tillhandahåller ett enkelt och praktiskt ramverk som hjälper era chefer att diagnostisera behoven hos varje enskild individ, och tillhandahåller riktlinjer om vilken ledarskapsstil som passar för att möta medarbetarnas individuella behov. Cheferna får upptäcka de fyra olika utvecklingsnivåerna, från ’den entusiastiske oerfarna’ (U1) till ’den självständige och resultatinriktade’ (U4), och tillvägagångssätt för att ge rätt mängd instruktioner och stöd, från ’instruerande’ (S1) till ’delegerande’ (S4), för att matcha sina medarbetares utvecklingsnivåerna och behov.

 

SLII-model-diagram

LEVERANSEN AV THE SLII EXPERIENCE TM

’The SLII Experience är vårt prisbelönta leveransdesign. Här har vi använt den senaste forskning från Blanchard och kombinerar dessa moderna teorier inom pedagogik och inlärning och på så sätt lyckats bygga en engagerande upplevelse som hjälper cheferna att lära sig, praktisera och bemästra de olika stilarna och verktygen inom SLII® på ett naturligt och omfattande sätt.

  • Känslomässigt engagerande videos som visar på korrekta och inkorrekta ledarskapssätt
  • Läro- och träningsaktiviteter som utmanar deltagarna att applicera sin kunskap
  • SLII® App, som hjälper cheferna att träna och planera för effektiva samtal
  • SLII® Utmaningar, säkerställer att cheferna bemästrar alla verktyg inom Situationsanpassat ledarskap
  • Digitala verktyg och samtalsinledningar som ger stöd och riktlinjer för utvecklande dialoger och interaktioner i vardagen
  • SLII® Fitness ger chefer feedback medans de jobbar på att bli situationsanpassade ledare
  • Ett flertal SLII verktyg inkluderar videon ’Kraften i SLII®’ och kan delas med andra team-medlemmar
  • SLII® Playbook erbjuder förslag och nyttiga idéer för era interna ambassadörer av SLII®

VILL DU VETA MER?

SKA VI BÖRJA?

Kontakta oss idag för att lära dig mer om hur dina chefer kan bli bra ledare som andra vill följa.

*Getting to Know the LBAII, The Ken Blanchard Companies.